PETITS MAITRES DE BRETAGNE ET D'AILLEURS
Tuesday 11 March 2014 à 14:00

Lot 316 Victor QUIROGA (1955) "La entrada al otr

Victor QUIROGA (1955) "La entrada al otro lado" hst sbg datée 88, 197x154

Estimate : 600 € / 800 €